Principeverzoek

Heeft u bouwplannen of wilt u het gebruik van uw gronden wijzigen? Dan is het zaak om te onderzoeken of (1) deze plannen haalbaar en realiseerbaar zijn en (2) of de gemeente in beginsel bereid is om medewerking te verlenen aan de ruimtelijke procedure. Beide onderzoeken kan AgROM voor u verzorgen.

Planologische analyse

In een planologische analyse worden de ruimtelijke kaders van het betreffende voornemen verkend. Daarbij wordt een uitgebreide analyse gedaan van het tijdelijk deel Omgevingsplan (de geldende ruimtelijke plannen), de gelende beleidskaders van het Rijk, de provincie en de gemeente. Tenslotte wordt verkend welke milieukundige onderzoeken aan de orde zouden kunnen zijn. 

Omgevingstafel

Als uit de planologische analyse blijkt dat het voornemen haalbaar is, is het van belang om van de gemeente (als vergunningverlener) te weten of er in beginsel medewerking zal worden verleend aan de benodigde ruimtelijke procedure. Het is daarom belangrijk om de gemeente in een vroeg stadium te informeren over uw plannen. Een principeverzoek is hiervoor hét ideale instrument.

​In een principeverzoek worden uw plannen uitgebreid verwoord en vraagt u de gemeente bij de zogenaamde ‘omgevingstafel’ om een uitspraak te doen over het door u gewenste initiatief. Op deze wijze weet u, voorafgaand aan de officiële procedures en zonder grote investeringen te hoeven doen, wat de gemeente van uw plannen vindt en of u op de medewerking van de gemeente kunt rekenen. Een principeverzoek is daarmee een belangrijke eerste stap in de realisatie van uw plannen.

​Het opstellen van een goed principeverzoek is specialistisch werk. AgROM is zeer bedreven in het maken van kwalitatief goede principeverzoeken. Door onze effectieve werkwijze en uitgebreide ervaring kunnen wij ook uw principeverzoek verzorgen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.