Praktische en resultaatgerichte aanpak

Planologisch adviesbureau AgROM bestaat sinds 2014. Een team van ervaren juridisch planologen werkt vanuit ons kantoor in Haarlem voor een breed netwerk van (lokale) overheden, particulieren, projectontwikkelaars en woningcorporaties.

Naast een adviserende rol produceert ons bureau de voor de ruimtelijke procedures benodigde documenten zoals (voor 2024) bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en de bijbehorende milieukundige onderzoeken. Bij ons staat een praktische en resultaatgerichte aanpak voorop. Ook de voor de Omgevingswet benodigde ruimtelijke documenten zoals BOPA-onderbouwingen en TAM-IMRO plannen kunnen wij voor u verzorgen.

Onze diensten

Omgevingswet

De Omgevingswet heeft als doel om het wettelijk kader van de ruimtelijke ordening integraal te herzien. Ons bureau heeft zich voorbereid op de komst van de Omgevingswet zodat wij u kunnen bedienen nu deze wet per 1 januari 2024 van kracht is geworden.

Meer

Principeverzoek

Voor bepaalde bouwvoornemens of projecten kan het wenselijk zijn om eerst van de gemeente een principe uitspraak te hebben of de gemeente planologische medewerking wil verlenen en zo ja, onder welke voorwaarden.

Meer

Milieukundige Onderzoeken

Voor het aantonen van de uitvoerbaarheid van projecten is in het kader van de ruimtelijke procedure onderzoek nodig voor onderwerpen als geluid, ecologie, stikstofdepositie, bodem, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Ons bureau kan de benodigde onderzoeken voor u verzorgen. 

Meer

Plattelandswoning

Op basis van wetgeving is het mogelijk om met toepassing van een planologische ingreep een bedrijfswoning om te zetten in een zogenaamde plattelandswoning. Bewoning van de woning door, niet aan het bedrijf verbonden, derden wordt daarmee toegestaan. Voor veel verkooptrajecten kan dit dé oplossing zijn. AgROM is specialist vertellen over uw mogelijkheden.

Meer

Ruimtelijke plannen

Het opstellen van ruimtelijke plannen (voor 2024 bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen) vormen al jaren de core-business van ons bureau. Onze ervaren juridisch planologen werken daarbij samen met een ervaren CAD tekenaar.

Meer

Detachering

Onze juridisch planologen hebben een ruime ervaring in het werken bij gemeenten en omgevingsdiensten op detacheringsbasis.  Daarbij zijn wij één of meerdere dagen voor de overheid werkzaam en verrichten uiteenlopende planologische advieswerkzaamheden.

Meer