Omgevingswet

De Omgevingswet heeft als doel om het wettelijk kader van de ruimtelijke ordening integraal te herzien. De wet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Ons bureau heeft zich voorbereid op Omgevingswet zodat wij u kunnen bedienen met de planfiguren die onder de Omgevingswet kunnen worden toegepast. 

​Ons bureau beschikt over de software om een omgevingsplan te kunnen opstellen. Daarnaast beschikt ons bureau over de software om de tijdelijke oplossing in de vorm van een TAM IMRO plan te kunnen maken. 

​Naast een omgevingsplan is het onder de Omgevingswet mogelijk om net als in de huidige situatie een omgevingsvergunning aan te vragen als het project niet past binnen het omgevingsplan. De bijbehorende procedure genaamd “buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)” vraagt een ruimtelijke onderbouwing waarbij het project wordt gemotiveerd. Een dergelijke ruimtelijke onderbouwing kunnen wij voor u opstellen.

​Ook onder de Omgevingswet zal het nodig zijn om voor verschillende milieukundige onderwerpen onderzoek te doen. Dit kunnen wij voor u blijven verzorgen. Neem contact met ons op zodat we de mogelijkheden met u kunnen bespreken.